Loading…
Back To Schedule
Friday, September 10 • 11:00pm - 11:59pm
koncert Domina Przegina

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
DOMINIKA RADWAN           
Polaniczanka mieszkająca w Kudowie-Zdroju, piosenkarka, pedagog śpiewu, aktorka. 
Związana z ośrodkami kultury na Ziemi Kłodzkiej i z Gdańską Szkołą Artystyczną.
„Domina przegina” to autorski projekt Dominiki Radwan – z żartem i bez pruderii o „różnych” pragnieniach kobiet.


Koncert tylko dla dorosłych!
                                                           
                                                   Friday September 10, 2021 11:00pm - 11:59pm CEST
Schronisko Pasterka
  koncert
  • Bilety na miejscu przed koncertem

Attendees (5)