Loading…
Back To Schedule
Saturday, September 18 • 8:00am - 4:00pm
Loża Zdobywców Korony Gór Polski

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Spotkanie Loży Zdobywców to zjazd klubowy, którego celem jest przyznanie tytułu Zdobywcy Korony Gór Polski.
Spotkanie to składa się z dwóch części. Pierwszą z nich są weryfikacje. Przystępują do nich klubowicze, którzy zakończyli zdobywanie 28 wierzchołków należących do KGP. Kandydaci na zdobywców przedstawiają zespołowi Loży Zdobywców swoje klubowe książeczki. Weryfikacja ich to rozmowa o przebytych szlakach. Wracanie wspomnieniami do miejsc, które się w trakcie zdobywania KGP odwiedziło. Sami lożanci to grupa klubowiczów, którzy choć raz ukończyli oficjalnie zdobywanie Korony Gór Polski. Choć wśród nas jest wielu doświadczonych górołazów, to jednak wciąż przyłączają się do Loży „świeżo upieczeni” zdobywcy, którzy nierzadko mają duże doświadczenie w górskich wędrówkach.
W klubie panuje system dwuwładzy. Jest administracja i jest Loża Zdobywców. Tradycyjnie już od blisko 25 lat to właśnie Loża Zdobywców, czyli klubowicze, weryfikują kandydatów na zdobywców. Spotkanie się z innymi klubowiczami choć raz, choćby na zakończenie programu, jest częścią tradycji klubowych, które nam w zasadzie od samego początku przyświecają.
Druga część spotkania Loży Zdobywców to pasowanie na Zdobywców Korony Gór Polski i wręczenie Insygniów Zdobywcy. Na insygnia składają się: dyplom, legitymacja i odznaka z wygrawerowanym numerem zdobywcy. Kandydaci w grupach wychodzą na przygotowaną scenę i po odczytaniu klubowej roty, jeden z kierowników zespołów weryfikacyjnych pasuje klubowiczów przy pomocy naszej klubowej ponad stuletniej ciupagi na Zdobywców Korony Gór Polski. Na zakończenie wspólne pamiątkowe zdjęcie i odśpiewanie w kręgu zdobywców hymnu klubowego.
Tego drugiego punktu szukajcie w programie Festiwalu Górskiego pod hasłem: CEREMONIA KLUBU ZDOBYWCÓW KORONY GÓR POLSKI.

Goście
avatar for Łukasz Lis

Łukasz Lis

39 lat, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od września 2016 roku związany z Klubem Zdobywców Korony Gór Polski, który prowadzi wraz z żoną Izabelą. Oficjalne zdobywanie Korony Gór Polski rozpoczął wraz z objęciem sterów w klubie, a zakończył w 2020. Pasjonat turystyki... Read More →Saturday September 18, 2021 8:00am - 4:00pm CEST
Trojan

Attendees (5)