Loading…
Back To Schedule
Sunday, September 19 • 3:45pm - 4:45pm
Pierwsza pomoc dla dzieci - warsztat - Akademia GOPR

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Ćwiczenie sytuacji, w których dziecko ma do czynienia z osobą wymagającą pomocy. Nauka dobrych praktyk, zachowania bezpieczeństwa własnego i skutecznego wezwania właściwych służb. Wszystko pod okiem doświadczonych ratowników GOPR.Goście
avatar for Roman Dziedzic

Roman Dziedzic

Ratownik GOPR, prezes zarządu Fundacji GOPR. W górach z wyboru, nie z urodzenia. Z wykształcenia elektronik, zawodowo związany od blisko 20 lat z branżą informatyczną. W wolnym czasie głównie w górach, bez ograniczania się do terenu działania macierzystej Grupy Sudeckiej... Read More →


Sunday September 19, 2021 3:45pm - 4:45pm CEST
Namiot GOPR

Attendees (2)