Loading…
Back To Schedule
Saturday, September 18 • 7:30pm - 8:00pm
Paweł Michalski podpisuje swoją książkę "Projekt ekspedycyjny – ujęcie logistyczne"

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Projekt ekspedycyjny – ujęcie logistyczne
Autor:  Paweł B. Michalski
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Eksploracja kuli ziemskiej trwała od zawsze, a rozwój nauki i technologii miał kolosalny wpływ na poprawę jakości współcześnie organizowanych wypraw. Najważniejszym aspektem przeprowadzenia skutecznego projektu ekspedycyjnego jest logistyka. Celem książki jest usystematyzowanie wiedzy o logistyce w projektach ekspedycyjnych, a także wskazanie ryzyka, sposobów jego identyfikacji oraz możliwości zredukowania w logistyce przedsięwzięć ekspedycyjnych. Tematyka podjęta w książce jest nowatorska. Dotychczas nie prowadzono bowiem badań nad zastosowaniem logistyki w tym obszarze. Książka może zainteresować szerokie grono czytelników – naukowców, praktyków i miłośników wspinaczki górskiej.


Goście
avatar for Paweł Michalski

Paweł Michalski

Paweł Michalski, rocznik 1973. Alpinista i himalaista, naukowiec, nauczyciel akademicki i mówca motywacyjny, ma tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Autor książki (2021 r.): Projekt ekspedycyjny – ujęcie logistyczne. Członek Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego.Dzieciństwo... Read More →Saturday September 18, 2021 7:30pm - 8:00pm CEST
6. Księgarnia Festiwalowa