Loading…
Back To Schedule
Saturday, September 18 • 12:30pm - 1:00pm
MOJE GÓRY - otwarcie wystawy malarstwa alpinisty i himalaisty RYSZARDA KOWALEWSKIEGO

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Goście
avatar for Piotr Pustelnik

Piotr Pustelnik

Piotr Pustelnik jest doktorem inżynierii chemicznej, pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jako trzeci z polskich himalaistów zdobył wszystkie 14 szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m. Koronę zamknęło wejście... Read More →
avatar for Ryszard Kowalewski

Ryszard Kowalewski

Ryszard Kowalewski urodził się 29 listopada 1943 roku w Lublinie. Uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, studiował na ASP w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem. W latach 1968-1970 był asystentem w pracowni drzeworytu kolorowego prof. Wacława Waśkowskiego... Read More →


Saturday September 18, 2021 12:30pm - 1:00pm CEST
Geovita