Loading…
Back To Schedule
Friday, September 17 • 12:30pm - 1:15pm
Plemię Lepcza - ulepieni ze śniegów Kangczendzongi - himalaistka ANNA OKOPIŃSKA

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Na przedgórzach Kangczendzongi  spotkałam szczęśliwych ludzi.
Lepcza to lud autochtoniczny Sikkimu zamieszkujący Himalaje Wschodnie. Zostali wyparci w rejony górskie i zdominowani kulturalnie przez ludność napływową z Tybetu, Bengalu Zachodniego i Nepalu.
Lepczowie są wyznawcami natury - święte są dla nich leśne uroczyska, rzeki, jeziora, skały, zwierzęta i rośliny. Oddają boską cześć wszystkim górom, a najważniejszą jest ośmiotysięczna Kangczendzonga, którą widać z każdej lepczańskiej wioski. Wierzą, że ich przodkowie zostali ulepieni ze śniegów Kangczendzongi i żyją w krainie Mayel Lang ukrytej na jej zboczach, do której śmiertelnicy nie mają dostępu.

Przedsięwzięcia technologiczne prowadzone przez rząd Indii w krainie Lepczów są w konflikcie z ich przekonaniami. Budowa dróg, wielkich zapór i mostów powoduje w przyrodzie zmiany, z którymi Lepczowie się nie godzą. Protestują i usiłują zachować tradycyjny sposób życia w głebi himalajskich dolin. Ich posiadłości są bardzo skromne, mieszkają w nich dużymi rodzinami i wspólnie pracują przy uprawie górskich poletek. Bardzo dbają o przyrodę. Pomimo niezwykle trudnych warunków życia w monsunowym klimacie są szczęśliwi i radośni. Ich podejście do życia może być inspiracją dla nas – mieszkańców „pierwszego świata" zdemoralizowanego konsumpcjonizmem.Goście
avatar for Anna Okopińska

Anna Okopińska

Okopińska Anna, fizyk teoretyk, profesor nauk fizycznych. Zaczęła wspinać się w 1966 r. W 1970 r. z Danutą Szelenbaum-Cielecką dokonała 1. kobiecego przejścia grani Tatr Wysokich. W Alpach i Kaukazie przeszła wiele trudnych dróg w zespołach kobiecych. W 1972 r. w Pamirze... Read More →Friday September 17, 2021 12:30pm - 1:15pm CEST
4. Klub Kuracjusza