Loading…
Back To Schedule
Friday, September 17 • 3:00pm - 4:00pm
O pierwszych szlakach, schroniskach i o ludziach, którzy górom poświęcili życie. Początki polskiej turystyki w Karpatach Wschodnich (lata 1883–1939)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Lwów, który na skutek historycznych kataklizmów znalazł się poza granicami Rzeczpospolitej, jest miastem związanym z początkami polskiej turystyki. To właśnie tam Jan Gwalbert Pawlikowski wydawał pierwsze numery ukazującego się do dziś rocznika „Wierchy”. To działacze Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wyznaczali szlaki w Karpatach Wschodnich i budowali schroniska. Dzieje tej organizacji przedstawił w monografii Oddział Lwowski PTT. 1883–1939 Jerzy Kapłon, badacz dziejów turystyki i wielki miłośnik Lwowa. Podczas spotkania autor książki opowie o trudnych początkach wytyczania szlaków i budowy schronisk oraz o pierwszych narciarskich wycieczkach. Przypomni nazwiska ludzi, którzy górom poświęcili całe życie, kładąc podwaliny turystyki, narciarstwa i taternictwa. Jedną z taki postaci był znany lwowski fotograf – Adam Lenkiewicz, którego doskonale zachowane zdjęcia stanowić będą tło rozmowy. Spotkanie poprowadzi językoznawczyni dr Agnieszka Jurczyńska-Kłosok.


Partnerem festiwalu jest Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie,  a jej dyrektor - Sebastian Kłosok zasiada w naszym literackim jury - w jury Konkursu na Książkę Górską Roku 2021.

Goście
avatar for Jerzy Kapłon

Jerzy Kapłon

z wykształcenia inżynier, przewodnik beskidzki i międzynarodowy przewodnik górski UIMLA, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, badacz dziejów turystyki górskiej, autor książek: Początki... Read More →
avatar for Sebastian Kłosok

Sebastian Kłosok

Polonista, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnik tatrzański, taternik, ratownik TOPR-u, kierownik Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie. Zasiada w jury Konkursu na Książkę Górską Roku 2021. 
avatar for Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Przewodniczka beskidzka i tatrzańska, językoznawczyni, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2020 r. ukazała się jej książka Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej. Jest członkinią Kapituły Nagrody Literackiej Zakopan... Read More →Friday September 17, 2021 3:00pm - 4:00pm CEST
4. Klub Kuracjusza