Loading…
Back To Schedule
Saturday, September 18 • 10:00am - 10:30am
Sara Antczak podpisuje nominowaną do nagrody książkę "Lina"

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Goście
avatar for Sara Antczak

Sara Antczak

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Członkini sekcji wspinaczkowej oraz Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Autorka książek „Wolny i De Klesz" i „Klatka", za które była dwukrotnie nominowana do Nagrody Kulturalnej... Read More →


Saturday September 18, 2021 10:00am - 10:30am CEST
6. Księgarnia Festiwalowa

Attendees (4)