Loading…
avatar for Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok

Przewodniczka beskidzka i tatrzańska, językoznawczyni, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2020 r. ukazała się jej książka Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej. Jest członkinią Kapituły Nagrody Literackiej Zakopanego.