Loading…
avatar for Agnieszka Korycka-Sobotka

Agnieszka Korycka-Sobotka

Reżyserka filmu "Artur Guma", który bierze udział w naszym tegorocznym Konkursie Filmowym. Tłumaczka, twórczyni podcastu „Rozmowy Głębokie”, „Rosyjski Kinemo” (Radio Klang) oraz bloga „Podróżowanie Głębokie”.  Trenerka tańca i języka ruchu w nurcie Laban/Bartenieff (LBMS), absolwentka filologii rosyjskiej oraz kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej główne zainteresowania filmowe skupiają się na kinematografii rosyjskiej, a w szczególności na kinie autorskim Aleksandra Sokurowa. Autorka średniometrażowych filmów fabularnych prezentowanych na ogólnopolskich festiwalach filmowych. W 2019 roku otrzymała nagrodę za najlepszą reżyserię filmową na Festiwalu 48 HFP.  


Director of the film "Artur Guma" that takes part in the Film Competition. Translator, podcaster (“Rozmowy Głębokie”; “Rosyjski Kinemo” – Radio Klang), blogger (“Podróżowanie Głębokie”), dance teacher and coach of the Laban/Bartenieff Movement System (LBMS), graduated from Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities and Social Sciences at the University of Warsaw where she has obtained diplomas in the fields of Cultural Studies and Russian Philology. Her main interests focus on Russian cinematography – especially “auteur cinema” and philosophy of Alexander Sokurov’s work. She is the author of medium-length films presented at national film festivals. In 2019 she won the prize in the 48 HFP for the best directing.