Loading…
avatar for Anna Wende Surmiak

Anna Wende Surmiak

Anna Wende Surmiak

Urodziła się w Zakopanem 11 kwietnia 1957 roku. Jej rodzice byli blisko związani z Tatrami. Ojciec Tadeusz Pawłowski, taternik uczestnik wypraw górskich, przewodnik i ratownik tatrzański, były naczelnik TOPR, matka Irena, pracownik schronisk tatrzańskich oraz biura przewodnickiego PTTK w Zakopanem.

Anna Wende Surmiak jest absolwentką filologii romańskiej Instytutu Lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Muzealniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do 2007 roku była nauczycielką języka francuskiego m. in. w Liceum Społecznym w Zakopanem, gdzie zainicjowała kilka projektów edukacyjnych m. in. Socrates Comenius „Inni i my”, „Bernado Belluto” – ambasador kultury, „Peace – lekcja tolerancji”, a także projektów społecznych: pomocy polskiej szkole w Jęczmieniszkach na Litwie oraz pomocy sierotom w Ruandzie w Afryce „Adopcja serca”.

Od 2007 roku rozpoczęła pracę w Muzeum Tatrzańskim im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Początkowo zajmowała się kontaktami zagranicznymi, a potem została kierowniczką Działu Edukacji i Promocji. Organizowała wydarzenia muzealne – wystawy, spotkania, wykłady, projekcje filmowe, promocje książek. Od 1998 roku jest członkiem zarządu Fundacji Antoniego Rząsy w Zakopanem.

W 2012 roku w drodze konkursu została mianowana dyrektorką Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, po Teresie Jabłońskiej, która przeszła na emeryturę.

Nawiązała współpracę z Museo Nationale della Montagna w Turynie. Z jej inicjatywy oraz Aldo Audisio, dyrektora muzeum w Turynie powołany został Związek Muzeów Górskich. 11 grudnia 2015 roku w siedzibie ONZ w Rzymie podpisane zostało porozumienie o utworzeniu International Mountain Museums Alliance (IMMA) zrzeszające 5 muzeów górskich - oprócz Muzeum Tatrzańskiego i w Turynie - również w Chamonix, Sabadell i Banff. Prezesem tego związku została Anna Wende Surmiak.

Jako dyrektorka Muzeum Tatrzańskiego pozyskała środki na prace na remonty i prace konserwatorskie 9 filii muzeum, a także na gruntowną zmianę ekspozycji w gmachu głównym przy ul. Krupówki. Prace te są jeszcze w toku. Od stycznia 2021 roku Muzeum Tatrzańskie zyskało rangę Muzeum Narodowego, tym samym współodpowiedzialnym za tą instytucję jest również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W odkupionym od prywatnego właściciela willi „Pallace”, w której mieściła się w czasie okupacji katownia Podhala, powstanie nowy oddział poświęcony m.in. okupacyjnej historii Podhala.

W ubiegłym roku Anna Wende Surmiak została zgłoszona w plebiscycie na Osobowość Roku 2020 w dziedzinie kultura za doprowadzenie do końca remontu zagrody Sołtysów w Jurgowie.

 W tym roku otrzymała Nagrodę Burmistrza Zakopanego.

- „Miłość do gór zaszczepiona przez rodziców jest widoczna w całym Pani życiu” – napisał w uzasadnieniu burmistrz Leszek Dorula. „Muzeum Tatrzańskie, dzięki pozyskanym funduszom odzyskało dawny blask, a instytucja ta stała się miejscem na miarę XXI wieku. Działanie zespołu, na którego czele Pani stoi doprowadziło do uzyskania rangi Muzeum Narodowego, które jest znaczącą wizytówką Zakopanego”.