Loading…
avatar for Damian Bartoszek

Damian Bartoszek

Producent filmu "Artur Guma", który bierze udział w naszym tegorocznym Konkursie Filmowym. Fotograf, twórca video, kawosz. Fotograf biznesowy z bogatym portfolio znanych osób z polskiego świata biznesu. Twórca video dla znanych twórców YT’bowych. Uczestnik licznych festiwali oraz warsztatów filmu dokumentalnego (Film Spring Open, 48HFP, OffMaster, Grand Video Award).


Producer of the film "Artur Guma" that takes part in the Film Competition. Photographer, video maker, coffee lover. A business photographer with a rich portfolio of popular people from the Polish business world. Video-creator for popular YT Artists. Participant of many filmmakers workshops and festivals. (Film Spring Open, 48HFP, OffMaster, Grand Video Award).