Loading…
avatar for Ditta Kicińska

Ditta Kicińska

Ditta Kicińska - geolożka, speleolożka, pracuje w Instytucie Geologii UAM.
Jest członkinią Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.
Jej zainteresowania naukowe obejmują genezę i ewolucję systemów jaskiniowych oraz geologię regionalną. Badania prowadzi w jaskiniach Tatr, Tatr Niżnych, Krasu Słowackiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Prokletije (Czarnogóra) i Północnych Alp Wapiennych (Austria). Uczestniczyła w jaskiniowych wyprawach eksploracyjnych w Góry Prokletije (Czarnogóra), masyw Hoher Göll (Austria), do Norwegii oraz Bośni i Hercegowiny.
Była członkinią i prezeską zarządu Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego przez kilkanaście lat, członkinią zarządu Polskiego Związku Alpinizmu i Komisji Tatrzańskiej przez trzy kadencje, od 2016 przewodnicząca Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA oraz od 2020 członkini Zarządu Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
Związana z redakcją „Taternika” w latach 2009-2015, współprowadzi fanpage Jaskiń i Instytutu Geologii UAM.