Loading…
avatar for Ewa Grzęda

Ewa Grzęda


Historyk literatury, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje
Pracownią Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Autorka ponad 100 rozpraw i artykułów naukowych oraz dwóch monografii poświęconych literaturze i kulturze. Redaguje rocznik „Góry-Literatura-Kultura“. Organizuje
międzynarodowe interdyscyplinarne konferencje dotyczące tematyki górskiej. Jest członkiem Rady Naukowej „Wierchów” i Fundacji im. Z. i W. Paryskich.