Loading…
avatar for Jerzy Kapłon

Jerzy Kapłon

z wykształcenia inżynier, przewodnik beskidzki i międzynarodowy przewodnik górski UIMLA, prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, badacz dziejów turystyki górskiej, autor książek: Początki narciarstwa polskiego. Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939. Zarys dziejów, Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy: zarys dziejów oraz licznych artykułów poświęconych historii schronisk w Karpatach.