Loading…
avatar for Łukasz Żukowski

Łukasz Żukowski

Starszy Ratownik GOPR. Zawodowy Ratownik Górski Grupy Sudeckiej GOPR od 2007 roku . Lubi w
górach wszystko co płynie... Specjalista ratownictwa na rzekach górskich i ratownictwa powodziowego. Członek Rescue 3 Europe. Studiuje Ratownictwo Medyczne.